Γιατί το Alzheimer είναι μια ασθένεια της σύγχρονης εποχής

2016-10-24

Τελευταία πολύς λόγος γίνεται για το alzheimer, την άνοια και τις συναφείς διαταραχές. Τι είναι όμως άνοια; Έχουμε το α στερητικό και νους, απώλεια του νου, δηλαδή απώλεια του μυαλού, απώλεια της λογικής και βέβαια διαταραχή προσωπικότητας. Είναι όλες οι άνοιες alzheimer; Η απάντηση είναι ότι το 50% των ανοιών είναι άνοια- alzheimer. Άλλες άνοιες είναι η αγγειακή άνοια που είναι αποτέλεσμα πολλαπλών εγκεφαλικών επεισοδίων. Η άνοια του parkinson, η γεροντική άνοια, η άνοια με σωμάτια Lewy αλλά και άλλες άνοιες. Η αύξηση του προσδόκιμου της επιβίωσης κατά τουλάχιστον 20 χρόνια την τελευταία τριακονταετία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ανοϊκών ασθενών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 1 στους 2 ανθρώπους μετά τα 85 εμφανίζουν κάποια μορφή έκπτωσης των νοητικών λειτουργιών. Όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε από άνοια. Ενώ στις ηλικίες 65-75 το ποσοστό είναι περίπου 2% για μετά τα 85 όπως προείπαμε είναι περίπου στο 40- 50%. Στην άνοια έχουμε πολύ μεγάλη έκπτωση της πρόσφατης μνήμης σε σχέση με τα παλιά γεγονότα και οφείλεται σε θάνατο των νευρικών κυττάρων από τις παθολογικές πρωτεΐνες β-αμυλοειδές και πρωτεΐνης «τ». Στην άνοια βλάπτονται οι ανώτερες πνευματικές λειτουργίες προσοχή, μνήμη, συγκέντρωση και κρίση. Πολλές φορές οι άνθρωποι χάνουν τον προσαναλοτισμό τους, δεν ξέρουν που βρίσκονται και έχουν μεγάλη αδυναμία στην λήψη αποφάσεων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι συναισθηματικές διαταραχές (π.χ. κατάθλιψη), μεγάλη επιθετικότητα αλλά και ιδέες σχολιασμού από ξένα πρόσωπα. 

Συμπτώματα και διάγνωση

Η νόσος alzheimer εμφανίζεται σιγά σιγά με πρόδρομα συμπτώματα στην μνήμη και μπορεί να διαρκέσει από 5-10 χρόνια. Από τι προκαλείται δεν είναι ακόμα γνωστό παρότι έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι αγγειακοί παράγοντες όπως είναι η πίεση και ο διαβήτης, έλλειψη πνευματικών, κοινωνικών δραστηριοτήτων αλλά και η φυσική άσκηση. Αυτό που πρέπει σίγουρα να πούμε στους ανθρώπους με ασθενή με alzheimer, είναι ότι πρέπει να βρουν φροντιστή ώστε να προστατεύει το άτομο από πτώσεις, επιθετικές συμπεριφορές και έλλειψη κοινωνικότητας. Σήμερα με την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων η διάγνωση είναι πολύ πιο εύκολη. Σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό ο κίνδυνος της νόσησης είναι μεγαλύτερος από 2- 4 φορές.

Αντιμετώπιση

Υπάρχει θεραπεία για την νόσο alzheimer; Δυστυχώς δεν υπάρχει. Η θεραπεία είναι συμπτωματική μόνο και όσον αφορά την ίδια την νόσο αφορά μόνο την καθυστέρηση της εξέλιξής της με αναστολείς χολινεστεράσης και μεμαντίνης. Το βασικότερο όλων για την ποιότητα ζωής των ασθενών αλλά και της ίδιας της οικογένειας είναι η εύρεση εκπαιδευμένου φροντιστή γιατί θα έχει να αντιμετωπίσει άρνηση και επιθετικές συμπεριφορές. Η οικογένεια δεν πρέπει να έχει ενοχικές συμπεριφορές γιατί η νόσος alzheimer είναι μία νόσος του εγκεφάλου η οποία δεν μπορεί να προληφθεί.